سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز جهانی‌ علوم‌ اسلامی‌  
ریاست و عضویت‌ در هیئت‌ امنا 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ فرهنگی‌ ـ اجتماعی‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ فرهنگ‌ عمومی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ قم‌ 
ریاست‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مؤسسه‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) 
مدیریت‌ گروه‌ علوم‌ تربیتی‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
مؤسسه‌ بین‌ المللی‌ هدی‌ 
عضویت‌ در هیئت‌ امنا 
 
 
اجرائی 
همکاری 
حوزه‌ علمیه‌ قم‌ 
معاونت‌ پژوهشی‌  
 
 
اجرائی 
همکاری 
هیئت‌ امنای‌ دانشکده‌ علوم‌ قرآنی‌ میبد 
ریاست 
 
 
اجرائی 
همکاری 
فصلنامه حوزه‌ و دانشگاه‌ 
مدیر مسؤول 
 
 
اجرائی 
همکاری 
جستار اقتصادی‌ 
مدیر مسؤول 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
مجله تربیت‌ اسلامی‌ 
مدیر مسؤول 
 
 
علمی، اجرائی  
همکاری 
دفتر تبلیغات‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ 
عضویت‌ در هیئت‌ امنا 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای‌ پژوهشهای‌ علمی‌ کشور 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی‌ و سازمان‌ مدارس‌ خارج‌ از کشور  
عضویت‌ در هیئت‌ امنا 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
امامت‌ جمعه‌ شهر میبد 
1371/07/01 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
تبلیغی 
همکاری 
جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ 
عضو 
 
 
علمی 
همکاری 
جامعة المصطفی العالمیة 
ریاست 
 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
علمی و اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
اسفار اربعه‌ و خارج‌ فقه‌ قضا  
تدریس 
دانشگاه قم (مدرسه عالى‏ قضایى‏) 
مدرس 
 
 
خارج فقه و اصول 
تدریس 
حوزه علمیه یزد 
مدرس 
 
 
فلسفه اخلاق و درس اخلاق  
تدریس 
حوزه علمیه میبد 
مدرس 
 
 
فلسفه اخلاق و درس اخلاق 
تدریس 
دانشگاه سپاه قم  
مدرس 
 
 
فلسفه 
تدریس 
دانشگاه تربیت مدرس تهران  
مدرس 
 
 
فلسفه تعلیم و تربیت در قرآن  
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
دروس دوره سطح