بازسازی نظام تعلیم و تربیت اسلامی
78 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » پاییز 1380 - شماره 28 »(3 صفحه - از 4 تا 6)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دانش تربیت در اندیشه و فرهنگ بشری پیشینه‏ای دیرینه دارد و دامنه و ژرفای تحولات معرفت و فرهنگ انسان معاصر به آن معنا و مفهومی نوین بخشیده است. تعلیم و تربیت که روزگاری چهره هنر انسانی و سلیقه شخصی همراه با آداب ارزشی در آن غالب بود به تدریج با مباحث فراوان نظری، ارزشی و علمی پیوندی استوار برقرار کرد و در قالب علوم تربیتی با گرایشهای گوناگون، صورت‏بندی شد. روشن است که این تحول، پرسشهای جدیدی را فراروی تعلیم و تربیت اسلامی می‏نهد و کوشش و کاوشی بدیع برای ساماندهی مجدد آن می‏طلبد...