پژوهش در حوزه: روش شناختی و راه حل ها
79 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » تابستان 1379 - شماره 2 »(8 صفحه - از 3 تا 10)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از رمزهای بسیار مهم بالندگی فرهنگ وارتقای دانش وبینش آدمی در همه ساحت‏ها وعرصه‏ها، پژوهش و اندیشه‏ورزی و ژرف‏کاوی است. اندیشه دینی هم مشمول این قاعده است و از ارکان‏وظایف حوزه‏های دینی در طول تاریخ، تدقیق وتحقیق در معارف و دانش‏های دینی بوده است. عالمان آگاه نیز، هماره در عرصه گسترش مرزهای معرفت دینی و نو آوری روش‏مند در ساحت علوم‏اسلامی و پاسخ‏گویی به پرسش‏های نوپیدا و دفاع عالمانه از اندیشه الهی، خوش درخشیده‏اند و در شاخه‏های گوناگون علوم دینی وحتی عرصه‏های متنوع دانش و معرفت‏بشری آرا و اندیشه‏های‏ژرف و بدیع آفریده‏اند. بی‏شک جریان تولید علم و تحقیق، استوانه اساسی انجام رسالت‏های دینی و رمز ماندگاری معرفت دینی بوده و خواهد بود...