وحدت حوزه و دانشگاه، «هست»ها و «باید»ها/ گفت و گو
77 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری » 3 دی 1382 - شماره 9 »(3 صفحه - از 2 تا 4)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی